A szenzorok már a modern technológia elengedhetetlen szereplői. Számuk rohamosan nő. Léteznek közülük olyanok, amelyek pontosan meg tudják állapítani a talaj jellemzőit. A gazdáknak óriási segítséget nyújtanak nem csak hatékonyságban, hanem eredményességben is. Ezek az eszközök képesek arra, hogy valósidejű adatokkal szolgáljanak, ezáltal irányítsák a VRT-t (variable rate technology). Korábbi bejegyzésünkben bővebben foglalkoztunk a VRT rendszerrel, amelynek a célja, hogy az inputanyagok a megfelelő mennyiségben jussanak be a talajba valós időben nyert adatok alapján. Ne többet és ne kevesebbet, éppen a kellő mennyiséget. Továbbá a szenzorok használhatóak még arra is, hogy a földön végzett munka során gyűjtött adatokkal feltérképezzék a talaj állapotát, majd mindezt látványosan megjelenítsék egy digitális térképen. Összességében a szenzorok nagyrészt a traktor elejére vannak rögzítve. Működésük közben vagy közvetlen kapcsolatba kerülnek a talajjal, vagy pedig a felszínhez közel generálnak adatokat. Ahogy a munkagép mozog a földön, a szenzor információt gyűjt, információt továbbít, vagy akár feldolgozza azt. Ennek eredménye lesz a talajtérkép, ami már a VRT rendszer alapjául szolgál. A térképet akár több rétegben is előállíthatja az eszköz. A mérési technológia alapján számos szenzort különítünk el, amely alkalmas a talaj tulajdonságainak gyűjtésére:

  • Elektromágneses
  • Elektrokémiai
  • Optikai
  • Mechanikus
  • Légi

Elektromágneses szenzorok

Az elektromágneses szenzorok a más módon vizsgálja a termőföld tulajdonságait. Olyan komponenseket mér meg, mint például a föld szerkezete, kation cserélő képessége, szerves anyag szintje, sótartalom, vagy vízelvezető képessége. Az eszköz elektromos áramkörökkel méri, hogy mekkora a talaj képessége az elektromosság vezetésére vagy raktározására. Kétféleképpen is végrehajtható a folyamat az adott szenzortól függően: érintkezés alapján, vagy távérzékelés alapján. Az érintkezéses módszer a talajba behatoló elektródákat használ. Olyan járműre vannak ráerősítve, amelyek GPS jel vételére alkalmasak. Széles körben alkalmazott, mivel pontos mérési adatokat biztosít használójának. Az érintkezés nélküli módszer elektromos indukciót alkalmaz, így nem kell fizikai kontaktus az adatok gyűjtéséhez. Az eszközök tehát azon alapulnak, hogy a talaj miként képes elektromosság vezetésére, elektromágneses válaszra. Továbbá egyes eszközök valós időben képesek szabályozni a különböző szerek kijuttatásának kapacitását.

Az elektromágneses térkép felhasználása

Maga a termőföldünk minőségi jellemzőinek felosztása és ismerete még nem fog sikeresebb gazdálkodáshoz vezetni. Az adatokat nem elég tudni, hanem alkalmazni is kell azt. Erre két lehetőségünk kínálkozik. Az első esetben az elektromágneses eljárással készített térképet összevethetjük a másfajta termőföldi adatokat megjelenítő térképpel. A második lehetőség az, hogy részekre felosztva a térképet láthatjuk, hogy az egyik kis területnek milyen tulajdonságai vannak a körülötte lévő kisebb egységekkel.

Elektrokémiai szenzorok

Ebben az eljárásban a termőföld legfontosabb tulajdonságaira derítünk fényt: a termőföld tápanyag és pH szintjére. Ez az eljárás a hatékony helyettesítő eszköze a lassabb és drágább mechanikus talajkémiai elemzésnek. Az eljárás módja az, hogy a szenzorok mérik a feszültséget az érzékelő rész és a megvizsgált minta között. Az érzékelő fellapátol egy adagot a termőföldből, vizsgálat céljából, érintkezésbe hozzá az elektródával, majd a mérés után kiüríti a kanalat, és továbbáll egy új területet megvizsgálni.

Mechanikus érzékelők

A mechanikus szenzorok a talaj préselés, illetve bemetszés elleni ellenállását vizsgálják meg, és vonnak le ebből következtetéseket. Itt az erőhatás válik árulkodó jellé a talaj állapotáról, amellyel az érzékelő képes átvágni a mintát.

Optikai és sugárzást mérő érzékelők

Az optikai érzékelők a talajnak a visszaverő, elnyelő és átviteli képességét vizsgálják. A fény visszaverődési képessége sokat elárul a talaj szerves anyag, nedvességi, ásványi anyag, színezeti és pH tulajdonságairól. Az eszközök tényleges működésük közben nézik, hogy a különböző részek milyen részét verik vissza az elektromágneses spektrumnak. A hullámok visszaverődéséből lehet következtetni a talaj sűrűségére, egyéb tulajdonságaira. Ez a módszer különböző hullámhosszú jeleket küld a talajba (ultraviola, látható, infravörös), ahol hullámhosszuk más-más tulajdonság kimutatására alkalmasak. Például az ultraviola az ásványi anyag szintjét tudja deríti fel a termőföldnek. A sugárzási szenzorok gammasugár spektrométert alkalmazva mérik a talaj különféle tulajdonságait.

Légáramlatot vizsgáló és akusztikai szenzorok

A légáramlatot vizsgáló érzékelők azt kutatják, hogy a talaj egyes területei milyen mértékben eresztenek át bizonyos levegőmennyiséget egy előre meghatározott mélységbe. Ezzel összhangban az akusztikus érzékelők a talaj összetételét (homokos, agyagos, stb.), a talaj sűrűségét és mélységének paramétereit hivatottak felderíteni. A hang változásának érzékelésével a szenzor fényt derít a fentebb felsorolt tulajdonságokra. A termőföldek négyzetméterről négyzetméterre erősen eltérhetnek egymástól. A mai technológiával felvértezve azonban, a tudatos gazdálkodók könnyedén megismerhetik a talaj minőségi paramétereit. A valós idejű adatokon alapuló gazdálkodási megoldások növelni tudják a hatékonyságot és csökkenteni tudják a költségeket. Mindenképpen megéri ezzel foglalkozni, hiszen a változás csak felgyorsul, megállni nem fog.

FORRÁS

AGRIVI OHIO Adamchuk

Translate »
Share This