Közeledik az aratás, így a gazdálkodók egyre nagyobb számban fogják igénybe venni a közutakat mezőgazdasági gépeikkel, hogy a nagy mennyiségű terményt el tudják szállítani. Ilyenkor fontos, hogy tisztában legyünk a törvényi rendelkezéseknek, amelyek a lassú járművekre, mezőgazdasági vontatókra és mezőgazdasági munkagépekre vonatkoznak. Ez a cikk erre a sokak számára homályos területre kíván fényt deríteni. A járművek műszaki vizsgáztatását a Közlekedés Felügyelet végzi el a kistérségekben előre meghirdetett akciók keretében. A kijelölt helyeken lezajló műszaki alkalmasságot igazoló vizsgálat után a tulajdonosok az okmányirodában eldönthetik, hogy milyen kategóriába szeretnék beletenni gépeiket, amennyiben van választási lehetőségük. Igenis egy horderejű kérdésről beszélünk, mivel a műszaki vizsga érvényességi ideje meglehetősen hosszú, 5 év mind lassú járművekre, mind mezőgazdasági vontatókra. A mezőgazdaság szereplőinek általánosságban előnyös, ha lassú járműként jegyzik be járművüket. Nézzük a kategóriákat és a rájuk vonatkozó szabályokat.

Járművek kategóriái

Traktorunkat alapvetően két kategóriában lehet engedélyezve használni közúton: mezőgazdasági vontatóként és lassú járműként. Elsősorban meg kell néznünk, hogy gépünk eleget tesz-e a mezőgazdasági vontatóra és lassú járműre érvényes feltételeknek. A definíció szerint: ’a mezőgazdasági vontató olyan Kerekes vagy lánctalpas kialakítású, legalább két tengellyel rendelkező, pótkocsi vontatására és/vagy mezőgazdasági, erdészeti feladatú berendezések, gépek vontatására, hordozására, tolására, működtetésére alkalmas, 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni képes jármű, mely teher- és személyszállításra is és személyszállításra is alkalmas lehet.’ A másik kategória a lassú jármű, amely meghatározás szerint olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt és sík úton önerejéből 25 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes.

Lassú jármű – mi is ez valójában

Amennyiben úgy döntöttünk, hogy járművünket lassú jármű kategóriába szeretnénk bejegyeztetni, megkapjuk a piros rendszámot. Ebbe a kategóriába tartozhatnak bele a mezőgazdasági és erdészeti traktorok, ha tervezési sebességük nem lépi túl a 25 km/h-s sebességet, és általánosságban szólva a teljesítményük 90 LE alatt marad. Szintén ebbe a kategóriába sorolandóak azok a munkagépek is, amelyek tervezési sebessége ugyan meghaladja a 25 km/h-t, ám igazolólapjukon a legnagyobb sebesség 25 km/h korlátozó szabályozás van feltüntetve. Ezt egyébkent a jármű hátsó részén is fel kell tüntetni.

Mi szükséges tulajdonképpen még ahhoz az előzőeken kívül, hogy egy jármű lassú járműnek legyen a rendszerben rögzítve? Először is fontos szempont, hogy vonófejjel kell rendelkezniük. Továbbá, mint minden egyéb jármű esetén, rendelkeznie kell világító berendezésekkel és rögzítő fékkel is. Végül, de nem utolsó sorban a járművön bármilyen irányba túlnyúló elemeket jól látható módon, a törvényi szabályozás szerint meg kell jelölni.

A legegyszerűbben a piros rendszámtábla –pontosabban fehér alapon piros karakterek és piros keret- alapján lehet megkülönböztetni a hasonló külső adottságokkal rendelkező járművektől. A rendszám azonosítója továbbra is 3 betűből és 3 számból fog állni, de a kezdő betű minden esetben az ‘Y’ lesz. A lassú járművel vontatott pótkocsit szintén fehér alapon piros keretes és karakteres rendszámmal kell ellátni.

Lassú jármű – Pro vs. Contra

Na de miért is érdemes Önnek lassú járműként bejegyeznie járművét? Itt van például az első érv, amely felmenti a lassú járművet és annak pótkocsiját vagyonszerzési / átírási illeték megfizetése alól, amennyiben tulajdonosváltás történik. Ez a szabályozás annyiban tér el a mezőgazdasági vontatóra eső feltételektől, hogy annak a pótkocsija illetékköteles. Másodsorban a lassú jármű nem alanya gépjárműadónak, amely igen magas összegre is rúghat, hiszen teherbírás alapján kell fizetni. Végezetül nem vonatkoznak rá az emissziós előírások, és a kötelező felelősségbiztosítása is alacsonyabb, mint egyéb besorolású járművek esetén.1

A hátulütője a dolognak, hogy a megengedett legnagyobb sebesség 25 km/h.2 Vannak olyan lassú járművek, amelyek magasabb sebességre is képesek, azonban a szabályozás értelmében ott is be kell tartani a sebességkorlátozást. Sokan úgy gondolják, hogy a korlátozás nem betonfal, amely tényleges értelmében így is van, azonban mi a Borsod Agroker-nél mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy tartsák be a feltételeket, és vezessenek felelősséggel.

Vontatásra vonatkozó korlátozások

A vontatásra vonatkozó korlátozások mérlegelése előtt tisztáznunk kell a különböző pótkocsik fogalmát. A pótkocsi egy olyan jármű, amely gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel történő vontatásra készült. A legfeljebb 750 kilogramm megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsi: könnyű pótkocsi, az ennél nagyobb össztömegű pótkocsi: nehéz pótkocsi.

Mezőgazdasági vontatóval egy személyszállításra berendezett pótkocsi vontatható. Más járművel ilyen pótkocsi nem vontatható. Lassú jármű pótkocsija gépjárművel nem, mezőgazdasági vontatóval pedig csak abban az esetben vontatható, ha megfelel a mezőgazdasági vontató pótkocsijára vonatkozó előírásoknak.

A tömegre kiszabott korlátozások a következőkben összegezhetőek. A lassú járművek tömegére vonatkozó korlátozások leszögezik, hogy a kéttengelyes jármű és pótkocsi esetén a 25 tonnát nem haladhatja meg, a három tengelyes járművek és pótkocsik tömege pedig a 32 tonnát nem haladhatja meg, ha a jármű alacsony nyomású mezőgazdasági gumiabronccsal van felszerelve.

A pótkocsi (pótkocsik) össztömege nem haladhatja meg a vontatásra használt vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű össztömegének a négyszeresét, azonban ez a rendelkezés a félpótkocsira nem vonatkozik.3

Üzemi fék nélküli könnyű pótkocsi gépjárművel, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel abban az esetben vontatható, ha a pótkocsi össztömege nem haladja meg a vonó jármű 68 kilogrammal növelt saját tömegének a felét.

Ráfutó fékkel felszerelt pótkocsi abban az esetben vontatható, ha a pótkocsi össztömege nem haladja meg a vonó jármű össztömegének a háromnegyedét.

A legfontosabb tudnivalókat gyűjtöttük össze röviden, hogy irányt mutassunk Önnek egy olyan területen, amely sokak számára nem teljesen világos. Anyagunkat a teljesség igénye és a felelősség vállalása nélkül állítottuk össze.

Források:

  1. Piros legyen a rendszám vagy fekete? (2015. július 22.) https://www.agroinform.hu/gepeszet/piros-legyen-a-rendszam-vagy-fekete-23563 letöltve: 2017.06.16
  2. Lassú járművekre vonatkozó szabályok (2012. május 19.) http://www.gyongyos.hu/okmanyiroda/gepjarmu/78-lassu-jarmuvekre-vonatkozo-szabalyok letöltve: 2017.06.16
  3. Mezőgazdasági gépekkel a közutakon… (2005. július 10.) http://mezohir.hu/mezohir/2005/07/mezogazdasagi-gepekkel-a-kozutakon/ letöltve: 2017.06.16

Translate »
Share This